Privacyverklaring

Artikel 1 Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken als u bij het invullen van een contactformulier op de website www.empiresaddles.com informatie aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken onder andere: uw voor- en achternaam, e-mailadres, IP-adres (al dan niet deels), e-mailadres en telefoonnummer.

Artikel 2 Waarom hebben we bepaalde gegevens nodig
We verwerken persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of u per e-mail benaderen als u daar om verzoekt. Wij verzamelen geen gegevens ten behoeve van marketingdoeleinden.

Artikel 3 Hoe lang bewaren we uw gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met een maximum van 12 maanden.

Artikel 4 Niet delen met anderen
We verstrekken uw gegevens niet aan derden.

Artikel 5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U mag uw persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek hiervoor sturen naar [email protected]. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken.

Artikel 6 Beveiligen
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen Privacyverklaring vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via [email protected].

Artikel 7 Disclaimer
Alle intellectuele eigendomsrechten via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Empire Saddles B.V. Het is niet toegestaan informatie te kopiëren, te downloaden of op andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Empire Saddles B.V. U mag informatie op deze website wel downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Empire Saddles B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Artikel 8 Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Empire Saddles B.V. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Empire Saddles B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Artikel 9 Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Bedrijfsgegevens:
Bedrijfsnaam: Empire Saddles B.V.
Adres: Onderweg 11, 4247 EJ Kedichem
Openingstijden: Op afspraak
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 84501804
Btw-nummer: NL861514257B01